išlėpti

išlėpti
1 išlė̃pti intr. 1. Ds, Mlt išglebti, nuvysti: Ot kaitra kaitrelė – ana darže burokų lapai išlė̃po ir ant žemės sugulė Klov. Nušalo pupelės ir išlė̃po Ds. Daržely žolynai visiškum išlė̃pę, reikia paliet Sdb. 2. ištižti, nusilpti, suglebti: Parėjo nuo rugių išlė̃pę, reikia giros atnešt Sml. Stankiukė tokia išlė̃pus (silpnos sveikatos) Pc. Anas jau visai išlė̃po (sunyko) Ob. Delfinas krustelėjo uodega, žioptelėjo ir tuojau išlėpo A.Vien. 3. nualpti, nuleipti: Visi nuo garų išlė̃po Všk.
◊ iš juõko išlė̃pti pasileisti juoktis: Kiti, sako, kai pamatė, net išlėpo iš juoko BM72.
\ lėpti; aplėpti; atlėpti; išlėpti; nulėpti; sulėpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išlepti — išlèpti vksm. Jų̃ vai̇̃kas labai̇̃ išlẽpęs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išlepti — 1 išlèpti intr. 1. R, K pasidaryti lepiam, išpaikti, išvingti, išgurbti: Jūsų vaikai labai išlẽpę, vis gardėsių graibos, nevalgo ką sugavę Kp. Išlepęs kaip ubago paršelis LTR(Yl). Kits ima žentą išlepęs, kits – bėdoj būdams B. Kad anoji visa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įslėpti — įslė̃pti, į̃slepia, į̃slėpė tr. Rtr, NdŽ; Ser padėti, įterpti kur, kad niekas nematytų, nerastų: Kur tu į̃slėpei pinigus, gal kur palėpėn? Š. | refl. Ser: Berniokas turbūt kur vidun įsìslėpė, pašalėje niekur nerandu Š. Kurgi tamsta perbuvai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlėpti — išlė̃pti vksm. Nušãlo rõžės ir išlė̃po …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • palepti — 1 palèpti intr. šiek tiek išlepti, išpaikti: Katras koks palẽpęs, tai riebių lašinių vasarą nevalgo Skr. lepti; aplepti; įlepti; išlepti; nulepti; palepti; sulepti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įlepti — 1 įlèpti intr; N išlepti: Vaikas dideliai įlẽpęs, t. y. išsivigadijęs J. lepti; aplepti; įlepti; išlepti; nulepti; palepti; sulepti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplepti — 1 aplèpti intr. 1. Sn aplėpti, nulinkti: Kiaulių ausys aplem̃pa Lš. 2. nuvysti: Paliekit rasodą, jau aplẽpus visa Lš. 3. ištižti, susmukti, suglebti: Piemuo nuo šilimos visai aplẽpo, niekam nebetinka Kp. Vyrai, neaplèpkit! Sn. 4. prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplėpti — 1 aplė̃pti intr. 1. Trgn, Ds apvysti, apglebti: Žolynai net aplė̃po nuo šilmos Ds. Lietaus nėra, tai javai aplė̃po Grv. 2. nulinkti: Šuva aplė̃pusiom ausim Mlt. ^ Pradėjo [kumelaite] važinėt, tai ir aplė̃po auses (nebetokia smarki) Lp. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apslėpti — apslė̃pti, àpslepia, àpslėpė tr.; Sut, N, M, Rtr 1. padėti kur, kad kiti nerastų, nepamatytų: Nesa ana paslus apslėpė (viršuje paslėpė) BBJoz6,17. | refl. Sut: Čia yra tykančių ant kožno žingsnio žalnierių pėsčių ir raitų, vaikščiojančių ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlėpti — 1 atlė̃pti intr. 1. Š nulėpti, nulinkti: Ausys atlėpusios rš. 2. atkerti, atsiknoti, atvipti: Dabar jis buvo išklypęs toksai, kreivas, susilenkęs, su išsikišusiais šonkauliais, su atlėpusiu žandikauliu B.Sruog. Kai pūtė vėjelis ir kratėsi ratai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”